Némethi ügyvédi iroda

Devizahiteles ügyek szakértője!
Hírek, Aktualitások

Email

idopont.nemethi@gmail.com

Nagy eséllyel szabadulhat az az adós a jelzáloggal biztosított kötelezettségétől, akinek kölcsönszerződését 2014. december 31. előtt közjegyzői okiratban felmondták. Ezekben az esetekben lehetőség van személyes konzultációra, előre egyeztetett időpontban, a vészhelyzet időtartama alatt is.

A Némethi ügyvédi irodáról

Három éve foglalkozunk devizahiteles ügyekkel. Az indíttatásunk fő oka az volt, hogy családunk is elszenvedője volt ennek a hitel fajtának. Kerestük a jogi lehetőséget az egyre nyomasztóbb teher megszabadulásától. A devizahitelezés szabályozása felkeltette érdeklődésünket. Egyre jobban beleástuk magunkat a jogszabályi és a bírósági gyakorlatba. Nagy erőt adott, amikor a Fővárosi Törvényszék egyik tanácsa az árfolyamrést költségként minősítette, és ennek feltüntetése hiányában semmisnek mondott ki jogerősen egy devizahiteles kölcsönszerződést. Jogi álláspontunk az volt, hogyha érvénytelen a szerződés, akkor a felek közötti elszámolásra a szerződés rendelkezései, így a deviza alap sem alkalmazható.

Eredeti indíttatásunk mellé fő motivációként kapcsolódott a segítő szándék, a szerencsétlenül járt devizahiteles ügyfelek, banki károsultak megsegítése, remény nyújtása, hogy van mód megszabadulni a kilátástalan helyzetből és az új jogterület felderítésének, elsajátításának izgalma. 2013. őszétől egymás után születtek a nyertes devizahiteles elsőfokú ítéletek. A Kúria jogegységi gyakorlata újabb és újabb támadási pontok feltárására sarkallt. Több ügyet jogerősen sikerült befejezni. Majd a Kúrián is megszületett az első devizahiteles győzelmünk. A politikai szándék a devizahiteles ügyek lezárását célozta meg, amely teljesen új alapokra helyezte a jogi lehetőségeket. A jelzálogjoggal biztosított kölcsönszerződéseket forintosítják korábban rögzített árfolyamon. A forintosítás nem zárja ki, hogy a devizahiteles szerződés semmissége vagy egyes kikötéseinek tisztességtelensége okán való megtámadását. A semmiségre való hivatkozás és a tisztességtelen kikötés megtámadásának határideje nincsen, de anyagi követelést a szerződés lezárását követő öt éven belül lehet előterjeszteni.

A devizahiteles ügyeknek a peres támadása szempontjából négy nagy csoportja lehetséges:

  1. jelzáloggal biztosított;
  2. személyi kölcsön;
  3. autóhitel;
  4. jelzáloggal biztosított végrehajtási ügyek.

Egyedi vizsgálat alapján döntünk és teszünk javaslatot a per elindítására. A devizahiteles perek munkadíját is úgy igyekszünk kialakítani, hogy az nehéz helyzetbe jutott adós számára is teljesíthető legyen.

Ezen a jogterületen dolgozó ügyvédek, az úgynevezett „ hiteles ügyvédek” napi kapcsolatban állunk egymással, tapasztalatainkat megosztjuk az internet jóvoltából. Rendszeresen konzultációkat is tartunk, így teljesebb kép alakul ki a joggyakorlatról.

Fontosnak tartjuk a tárgyalásokon való személyes részvételt, ahol a személyes, jogi alapú meggyőzés kerül előtérbe. A tárgyalás nyújt lehetőséget az azonnali reagálásra, a személyes meghallgatás, tanúmeghallgatás során kérdések feltevése. Tárgyalási ütközés esetén a devizahiteles területen jártas kollégákkal oldjuk meg a helyettesítést. Munkánk sikerességének egyik záloga az összefogás.

Célunk nem az, hogy kreáljunk „munkát” és ezáltal megélhetést biztosítsunk magunknak. Célunk az őszinte segítőszándék a hitelkárosultaknak, akiknek ügyét jó felkészültséggel, tapasztalattal szeretnénk képviselni a peres eljárásban.

Bár az elmúlt években az iroda profilja túlnyomórészt a devizahiteles ügyek peres képviselete, az egyéb „hagyományos” területeinken is vállalunk megbízást. Dr. Némethi Gábor ügyvéd munkaterülete még adásvételi szerződések szerkesztése, cégeljárásokban az ügyvédi feladatok ellátása.