Némethi ügyvédi iroda

Devizahiteles ügyek szakértője!
Hírek, Aktualitások

Telefon

06 1 202 16 59

Irodánk a nyári szabadságolások ideje alatt (2019. július 22.-ig) zárva tart. Az ügyfélfogadás ezen időszakban szünetel. Meglévő ügyfeleinknek az ítélkezési szünet alatt (2019.07.15.-2019.08.21.) kizárólag e-mailben tudunk felvilágosítást adni, 2019.09.01-től új telephelyre költözünk. Szives megértésüket és türelmüket köszönjük!

A legnagyobb veszélyben a végrehajtás alá került adósok vannak.
Ezért számukra a legégetőbb a végrehajtási eljárás megszüntetése, amelyet per útján lehet elérni.
A szerződés támadhatóságát és a pervitelének kockázatait egyéni konzultáció keretében egyeztetjük ügyfeleinkkel.

A Némethi ügyvédi irodáról

Három éve foglalkozunk devizahiteles ügyekkel. Az indíttatásunk fő oka az volt, hogy családunk is elszenvedője volt ennek a hitel fajtának. Kerestük a jogi lehetőséget az egyre nyomasztóbb teher megszabadulásától. A devizahitelezés szabályozása felkeltette érdeklődésünket. Egyre jobban beleástuk magunkat a jogszabályi és a bírósági gyakorlatba. Nagy erőt adott, amikor a Fővárosi Törvényszék egyik tanácsa az árfolyamrést költségként minősítette, és ennek feltüntetése hiányában semmisnek mondott ki jogerősen egy devizahiteles kölcsönszerződést. Jogi álláspontunk az volt, hogyha érvénytelen a szerződés, akkor a felek közötti elszámolásra a szerződés rendelkezései, így a deviza alap sem alkalmazható.

Eredeti indíttatásunk mellé fő motivációként kapcsolódott a segítő szándék, a szerencsétlenül járt devizahiteles ügyfelek, banki károsultak megsegítése, remény nyújtása, hogy van mód megszabadulni a kilátástalan helyzetből és az új jogterület felderítésének, elsajátításának izgalma. 2013. őszétől egymás után születtek a nyertes devizahiteles elsőfokú ítéletek. A Kúria jogegységi gyakorlata újabb és újabb támadási pontok feltárására sarkallt. Több ügyet jogerősen sikerült befejezni. Majd a Kúrián is megszületett az első devizahiteles győzelmünk. A politikai szándék a devizahiteles ügyek lezárását célozta meg, amely teljesen új alapokra helyezte a jogi lehetőségeket. A jelzálogjoggal biztosított kölcsönszerződéseket forintosítják korábban rögzített árfolyamon. A forintosítás nem zárja ki, hogy a devizahiteles szerződés semmissége vagy egyes kikötéseinek tisztességtelensége okán való megtámadását. A semmiségre való hivatkozás és a tisztességtelen kikötés megtámadásának határideje nincsen, de anyagi követelést a szerződés lezárását követő öt éven belül lehet előterjeszteni.

A devizahiteles ügyeknek a peres támadása szempontjából négy nagy csoportja lehetséges:

  1. jelzáloggal biztosított;
  2. személyi kölcsön;
  3. autóhitel;
  4. jelzáloggal biztosított végrehajtási ügyek.

Egyedi vizsgálat alapján döntünk és teszünk javaslatot a per elindítására. A devizahiteles perek munkadíját is úgy igyekszünk kialakítani, hogy az nehéz helyzetbe jutott adós számára is teljesíthető legyen.

Ezen a jogterületen dolgozó ügyvédek, az úgynevezett „ hiteles ügyvédek” napi kapcsolatban állunk egymással, tapasztalatainkat megosztjuk az internet jóvoltából. Rendszeresen konzultációkat is tartunk, így teljesebb kép alakul ki a joggyakorlatról.

Fontosnak tartjuk a tárgyalásokon való személyes részvételt, ahol a személyes, jogi alapú meggyőzés kerül előtérbe. A tárgyalás nyújt lehetőséget az azonnali reagálásra, a személyes meghallgatás, tanúmeghallgatás során kérdések feltevése. Tárgyalási ütközés esetén a devizahiteles területen jártas kollégákkal oldjuk meg a helyettesítést. Munkánk sikerességének egyik záloga az összefogás.

Célunk nem az, hogy kreáljunk „munkát” és ezáltal megélhetést biztosítsunk magunknak. Célunk az őszinte segítőszándék a hitelkárosultaknak, akiknek ügyét jó felkészültséggel, tapasztalattal szeretnénk képviselni a peres eljárásban.

Bár az elmúlt években az iroda profilja túlnyomórészt a devizahiteles ügyek peres képviselete, az egyéb „hagyományos” területeinken is vállalunk megbízást. Dr. Némethi Gábor ügyvéd munkaterülete még adásvételi szerződések szerkesztése, cégeljárásokban az ügyvédi feladatok ellátása. Dr. Némethi Csanád ügyvéd régi kedvenc jogterülete a büntetőjog, ahol a védelemre vonatkozó megbízásokat alkalmanként teljesít.