Némethi ügyvédi iroda

Devizahiteles ügyek szakértője!
Hírek, Aktualitások

Email

idopont.nemethi@gmail.com

Nagy eséllyel szabadulhat az az adós a jelzáloggal biztosított kötelezettségétől, akinek kölcsönszerződését 2014. december 31. előtt közjegyzői okiratban felmondták. Ezekben az esetekben lehetőség van személyes konzultációra, előre egyeztetett időpontban, a vészhelyzet időtartama alatt is.

Devizahiteles perek

TÁJÉKOZTATÓ – A per sikeres megindításához és lefolytatásához

A megbízás alapján az ügyvéd sikeresen a pert akkor tudja megindítani, ha a megbízó együttműködik és a szükséges iratokat, bizonyítékokat határidőben szolgáltatja.

A per a pertárgy értékétől függő (annak 6%-a) illeték megfizetésével indul. Az illeték teher elkerülése érdekében költségmentességet (az állam viseli az illetéket) vagy illeték feljegyzési jogot (az illetéket a vesztes fél viseli) igénylünk az ügyfélnek. A pertárgy értéke az illeték alapja, tehát a kölcsönszerződés által folyósított összeg 6%-a az illeték.

2014 november 1. után a kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítására csak jogkövetkezmény kérésével lehet indítani. Ez alapján meg kell jelölni, felperesnek milyen összegű követelése van a bankkal szemben.

Autós ügyekben tipikusan az adósnak forintalapú elszámolása mellett túlfizetése van. A per elvállalásakor még nem tudható, hogy konkrétan milyen összegű ez a túlfizetés, ez a tényleges befizetések összegének és dátumának ismeretében állapítható meg.

Egyéb hitel ügyekben, ahol várhatóan az adós még tartozik a banknak, a számítás eredményétől függő.

Az első esetben a túlfizetés mértéke, illetve a bank felé tartozás összege határozza meg a perértéket és ehhez igazodik a 6%-os illetékfizetési kötelezettség.

 

Ameddig a bíróság jogerősen nem állapítja meg a kölcsönszerződés érvénytelenségét, addig a kölcsönszerződés érvényben van. A törlesztő részlet nem teljesítése esetén a bank azt felmondhatja, és végrehajtási eljárást kezdeményezhet, illetve élhet opciós jogával. A folyamatban lévő per a végrehajtást nem függesztheti fel! Külön perben kell kérni a végrehajtás felfüggesztését és a végrehajtás megszüntetését. Ez az eljárás megállapíthatja a kölcsönszerződés érvénytelenségét, ez pedig a végrehajtás megszűntetését eredményezi.

 

A per lefolyásának határideje nincsen törvényben szabályozva. A beadástól számított 30 napon belül kell a bírónak megvizsgálni a keresetlevelet és dönteni kell hiánypótlásról. Ha alaki problémák vannak, akkor hiánypótlás nélkül elutasíthatja a keresetet, de a hiányok pótlásával a kereset újra beadható. Ha ezekre nincs szükség, a bíró kitűzi a tárgyalást. Ezek a perek 2-3 tárgyaláson eldönthetők, a bíró ítéletet hoz. Ez az ítélet nem jogerős, mivel fellebbezést lehet benyújtani az írásban közölt ítélet ellen. A fellebbezést egy felettes bíróság bírálja el. Ha nincs fellebbezés, az elsőfokú ítélet lesz jogerős. Másodfokon általában egy tárgyalást tartanak, ez a fellebbezéstől számítva kb. 6 hónap múlva várható. Kivételes esetben a másodfokú bíróság vissza is helyezheti az elsőfokú bírósághoz az ügyet új eljárásra.

Ezek az információk a tapasztalaton alapulnak, átlagos helyzetet írnak le, ettől lehetnek eltérések is.

 

A per megindításához feltétlenül szükséges okiratok

Kölcsönszerződés esetén:

– kölcsönszerződés.

– a szerződés megkötésekor érvényes üzletszabályzat, és/vagy Általános Szerződési Feltétel. Ha nincs meg, akkor a banknak ingyenesen kell ilyet kiadni. (Fontos: a szerződés megkötésekor érvényeset kell kikérni.) Jelenleg az interneten a most hatályos szöveg van elhelyezve, azért az nem megfelelő! Viszont az ügyfélszolgálattól e-mail-en kikérhető.

– kiteltörténet, vagy a befizetéseke igazoló egyéb bizonylatok. A befizetéseket forintban, naptári napra pontosan szükséges összegezni, az ügyintézést nagy mértékben gyorsítja, ha mindezeket Ön rögzíti egy táblázatban.

 

Jelzálogszerződés esetén:

– jelzálog szerződés

– opciós (vételi jogot alapító) szerződés,

– egyoldalú kötelezettséget tartalmazó közjegyzői okirat nem feltétlenül szükséges, ezek nélkül lefolytatható a per, a kölcsönszerződés érvénytelensége ezekre is kihat. Ha rendelkezésre állnak, akkor ezek is csatolhatók.

– hiteltörténet, vagy a befizetéseke igazoló egyéb bizonylatok. A befizetéseket forintban, naptári napra pontosan szükséges összegezni, az ügyintézést nagy mértékben gyorsítja, ha mindezeket Ön rögzíti egy táblázatban.