Némethi ügyvédi iroda

Devizahiteles ügyek szakértője!
Hírek, Aktualitások

Telefon

06 1 202 16 59

A legnagyobb veszélyben a végrehajtás alá került adósok vannak.
Ezért számukra a legégetőbb a végrehajtási eljárás megszüntetése, amelyet per útján lehet elérni.
A szerződés támadhatóságát és a pervitelének kockázatait egyéni konzultáció keretében egyeztetjük ügyfeleinkkel.

A cégbejegyzéshez szükséges, a bejegyzési kérelemhez csatolandó okiratok:

 

  1. a szerződésminta alapján készült létesítő okirat;
  2. az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozat [az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése];
  3. a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása;
  4. a jogszabályban meghatározott mértékű illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása;
  5. a vezető tisztségviselő és a cégvezető nyilatkozata arról, hogy nem áll a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt.