Némethi ügyvédi iroda

Devizahiteles ügyek szakértője!
Hírek, Aktualitások

Email

idopont.nemethi@gmail.com

Nagy eséllyel szabadulhat az az adós a jelzáloggal biztosított kötelezettségétől, akinek kölcsönszerződését 2014. december 31. előtt közjegyzői okiratban felmondták. Ezekben az esetekben lehetőség van személyes konzultációra, előre egyeztetett időpontban, a vészhelyzet időtartama alatt is.

A cégbejegyzéshez szükséges, a bejegyzési kérelemhez csatolandó okiratok:

 

  1. a szerződésminta alapján készült létesítő okirat;
  2. az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozat [az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése];
  3. a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása;
  4. a jogszabályban meghatározott mértékű illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása;
  5. a vezető tisztségviselő és a cégvezető nyilatkozata arról, hogy nem áll a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt.