Itélet_Oldal_12

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: A pénzügyi ütemezésben nem tüntették fel az árfolyamrés mint költségelem százalékos mértékét.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a 2010. március XX. napján kelt pénzügyi lízingszerződés érvénytelen.