Itélet_Oldal_13

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: A perbeli szerződésben az árfolyamrés nem szerepelt.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a felek között 2007. október hó XX napján létrejött “hitel-, zálog- és készfizető kezesi szerződés MKB svájci frank magánhitelhez” elnevezésű szerződés és a “hitel-, zálog- és készfizető kezesi szerződés MKB svájci frank magánhitelhez” elnevezésű szerződés érvénytelen.