Itélet_Oldal_17

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: A kölcsönszerződés az árfolyamrésből eredő költséget külön nevesítve nem tartalmazta.
Rendelkező rész: A bíróság a felperesi adósokkal szemben folyó végrehajtást megszünteti.