Itélet_Oldal_24

Ítélet meghozatalának éve: 2013
Indoklás: A szerződések nem tartalmazzák az árfolyamrés mértékét.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a felek között 2007. augusztus XX. napján és 2008. szeptember XX napján létrejött kölcsönszerződések semmisek.