cs_74

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: Miután a perbeli szerződés az árfolyamrésről rendelkezést nem tartalmaz, az feltüntetésre nem került, leszögezhető, hogy a kölcsönszerződés a költségek teljes körét nem tünteti fel. A bíróság álláspontja szerint a felperes keresete alapos, mivel a szerződés az alperes által sem vitatottan nem tartalmazza minden hónapra lebonthatóan a törlesztőrészleteknek a számát.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a felperes keresete folytán, a felperes mint adós és az alperes mint hitelező között 2008. XX.XX. Napján kelt XXXXXXX sz. kölcsönszerződés érvénytelen.