cs_75

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: A fogyasztónak minősülő adós a szerződés alapján köteles megfizetni a hitelező bank által alkalmazott (és egyoldalúan módosítható) eladási és vételi árfolyam különbözetét, azaz az árfolyamrészt mint speciális költséget, ez esetben azonban ezen költség összegét a szerződésben fel kellett volna tüntetnie.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a felperes és az alperes között 2007. XX. XX. Napján kötött XXXXX számú hitelszerződés érvénytelen.