cs_176

Ítélet meghozatalának éve: 2015
Indoklás: Az alperes kizárta a perbeli kikötéssel a felperest abból az egyeztetési folyamatból, amelynek célja – a felek közötti vita esetén – annak megállapítása, hogy a felperes szerződésszerűen teljesíti-e a kötelezettségeit
Rendelkező rész: A bíróság a felperes és az alperes által 2006. XX.XX. megkötött XXXXX számon közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés x.x pontjának, valamit a felperes és az alperes által 2007. XX.XX.-én megkötött XXXX számon közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés X.X pontjának érvénytelenségét megállapítja