Itélet_Oldal_05

Ítélet meghozatalának éve: 2013
Indoklás: A szerződés nem tartalmazza azon feltételeket, illetőleg körülményeknek a részletes meghatározását, amelyek esetében a hiteldíj megváltoztatható, avagy, ha ez nem lehetséges, az erről szóló tájékoztatást, ezért a szerződés semmis.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a felek közötti 2006. október XX. napján létrejött szerződés érvénytelen.