Itélet_Oldal_06

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: A szerződés nem felel meg az alaki követelményeknek
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a felek között 2008. február XX. napján létrejött kölcsönszerződés érvénytelen.