Itélet_Oldal_01

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: A szerződés nem tartalmazta a törlesztő részletek összegét.
Rendelkező rész: A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felpereseknek mint együttes jogosultaknak 200.000 (kettőszázezer) Ft felülvizsgálati eljárási költséget.