Itélet_Oldal_10

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: Az árfolyamrés nem került feltüntetésre a szerződésben, illetve a THM számítása módjának megismerése
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a peres felek között 2008. augusztus XX. napján létrejött kölcsönszerződés érvénytelen.