Itélet_Oldal_11

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: Pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést pénzügyi intézmény csak írásban vagy minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat formájában köthet, alperes ennek nem tett eleget.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a felperest, mint adóst és az alperest, mint hitelezőt feltüntető, 2007.01.XX-i dátumú “Hitelszerződés” a felek között nem jött létre.