Itélet_Oldal_14

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: A felek szerződése az árfolyamrés költséget összegszerűen nem tartalmazza.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a felek között 2007. november XX. napján megkötött kölcsönszerződés érvénytelen.