Itélet_Oldal_15

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: Nem került egzakt módon meghatározásra azon változás, mely az egyoldalú módosításra kellő alapot ad. Emellett a pénzügyi intézménynek fel kellett volna tárnia a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy felek között 2008. július XX. napján létrejött kölcsönszerződés érvénytelen.