Itélet_Oldal_16

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: Az árfolyamrés költség külön a perbeli kölcsönszerződésben felüntetésre nem került.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a felek között 2008. augusztus XX. napján létrejött kölcsönszerződés érvénytelen.