Itélet_Oldal_19

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: Az árfolyamrés nem szerepel a szerződésben konkrétan meghatározva.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a peres felek között 2005. június XX. napján létrejött kölcsönszerződés és jelzálogszerződés semmis. A bíróság a II., III., IV. r. alpereseket a fentiek tűrésére kötelezi.