Itélet_Oldal_02

Ítélet meghozatalának éve: 2015
Indoklás: Alperes nem tájékoztatta az árfolyamkockázat tárgyában a felperest
Rendelkező rész: A bíróság a felperes és az I. rendű alperes által 2007. február XX-án megkötött hitelszerződés érvénytelenségét megállapítja. A bíróság a hitelszerződést az ítélethozatalig terjedő időre hatályossá nyilvánítja és kötelezi az I. rendű alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 1.X13.665 forintot, és ezen összeg után 2014. október 23. napjától a kifizetés napjáig a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot, valamint XXXX forint perköltséget.