Itélet_Oldal_20

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: A szerződés nem tartalmazza az árfolyamrés költséget.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy felperes, mint adós és zálogkötelezett, a II. r. alperes és III. r. alperes, mint zálogkötelezett, valamint az I. r. alperes, mint hitelező és zálogjogosult által 2008. június XX. napján megkötött közjegyzői okiratba foglalt önálló zálogjoggal biztosított szabadfelhasználású kölcsönszerződés és önálló zálogjogot alapító szerződés ingatlanra érvénytelen.