Itélet_Oldal_22

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: A perbeli szerződés nem tartalmazza a törlesztőrészletek összegét.
Rendelkező rész: A másodfokú bíróság az első fokú bíróság ítéletét megváltoztatja, és megállapítja, hogy a felek között 2007. szeptember XX. napján megkötött életbiztosítással kombinált lakossági jelzálog kölcsönszerződés érvénytelen. Mellőzi a bíróság a felperesek első fokú perköltségfizetési, és az állam illetékviselési kötelezettségét.