Itélet_Oldal_23

Ítélet meghozatalának éve: 2013
Indoklás: A támadott szerződési feltétel nem felel meg az egyértelműség és az egyértelműen meghatározott feltételek felsorolása követelményének.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a peres felek között 2006. szeptember XX. napján létrejött kölcsönszerződés alábbi szövegrésze, miszerint: “A bank a szerződésben meghatározott kamatot, díjakat, illetve egyéb feltételeket a szerződésben foglaltakra vonatkozó pénzpiaci feltételek, valamint a vonatkozó kockázatok változását felismerve, ahhoz igazodva egyoldalúan jogosult megváltoztatni.” érvénytelen.