Itélet_Oldal_26

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: Az árfolyamrés, mint költség külön a perbeli kölcsönszerződésben feltüntetésre nem került.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a felperes és az I. rendű alperes között 2004. december XX. napján létrejött kölcsönszerződés érvénytelen. A bíróság a II. és III. rendű alpereseket az ítélet vonatkozásában tűrésre kötelezi.