Itélet_Oldal_27

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: A szerződés nem tartalmazza az árfolyamrés költséget.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a felperes és az alperesi jogelőd között 2007. szeptember XX. napján létrejött kölcsönszerződések és azok biztosítékául létrejött önálló zálogjogot alapító szerződések érvénytelenek.