Itélet_Oldal_28

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: A kölcsönszerződés nem tartalmazza azon feltételek, illetve körülmények részletes meghatározását, amelyek esetén a hiteldíj megváltoztatható, vagy ha ez nem lehetséges, az erről szóló tájékoztatást.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a felek között 2007. október XX-én kötött kölcsönszerződés érvénytelen. A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül adja ki a felperes részére az x alvázszámú gépkocsihoz tartozó törzskönyvet.