cs_6

Ítélet meghozatalának éve: 2015
Indoklás: Kamat egyoldalú változtatása.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a peres felek által 2007. XX.XX napján kötött, XXXXXXX számú kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képező üzletszabályzat 17.1. pontja utolsó bekezdésének tartalma semmis.