cs_118

Ítélet meghozatalának éve: 2015
Indoklás: A két oldal terjedelmű kölcsönszerződés egyedi részében nincs utalás arra, hogy pontosan milyen mértékű kamatfizetési kötelezettség terheli a felperest.
Rendelkező rész: A bíróság a felperes és az alperes által 2007. XX.XX. Megkötött XXXXX számú kölcsönszerződés érvénytelenségét megállapítja.