cs_286_h

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: Kamat egyoldalú változtatása.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Rt. És a felperes mint adós által 2005. XX.XX napján kötött és dr. XXXXXXXX közjegyző által XXXXXXszámon közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés X.X pontjának idézett része semmis.