Itélet_Oldal_08

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: Az árfolyamrést a szerződésnek éves %-os mértékben fel kellett volna tüntetnie a fogyasztó kellő tájékoztatása érdekében.
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a peres felek 2006. január XX. napján kelt kölcsönszerződése érvénytelen.