Itélet_Oldal_09

Ítélet meghozatalának éve: 2014
Indoklás: Alperes nem tüntette fel a szerződésben a vételi és eladási árfolyamok alkalmazásából eredő terhet, ezért a szerződés semmis
Rendelkező rész: A bíróság megállapítja, hogy a felek között 2006. december hó XX. napján létrejött közjegyzői okiratba foglalt “ingatlan jelzálogjoggal biztosított devizában nyilvántartott lakáshitel kölcsönszerződés” megnevezésű szerződés érvénytelen.